Kategória Nezaradené

Prínos syrárskych súťaží na kvalitu našich syrov

Možno sa to mnohým terajším výrobcom syrov a odborníkom nepozdáva a považujú súťaže v kvalite výrobkov za zbytočný prepych, za niečo, čo nemôže byť objektívne a je to iba strata času a peňazí, napriek tomu  tieto súťaže v zahraničí i u nás pokračujú a mnohí  to podporujú a vítajú takéto hodnotenia kvality svojich výrobkov. Veď slovenskí syrári sa v minulosti zúčastnili mnohých súťaží a to boli minimálne 1 – 2 krát ročne v rámci aktivít  Slovenského mliekarenského zväzu, alebo na akciách Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline, alebo na akciách Cechu syrárov v Liptovskom Mikuláši, ale aj na súťažiach v zahraničí a to v Českej republike – Praha „Prohlídka sýru“,  Festival tradičných syrov v Mikulove  a najpopulárnejšie boli syrárske olympiády „Käsiade“ v Rakúskych Alpách, kde sa slovenské syry umiestňovali na popredných miestach a slovenské syry uspeli aj vo svetovom merítku napr. v Anglii, kde získali popredné miesta.
V posledných rokoch však akoby sa slo...

Čítať viac

Festival valaskej kultúry ovčiarska cesta – Via Valachia

ovciarskacesta

Čítať viac

JARNÉ KALENDAÉRNE ZVYKOSLOVIE V LIPTOVE

Život a práca roľníkov boli od najstarších čias spojené s cyklickým opakovaním sa ročných období. Ku každému z nich sa v minulosti viazalo množstvo ustálených zvykov, obradov a povier. Roľníci túžobne očakávali predovšetkým jar, znamenala pre nich nielen základ novej úrody, ale symbolizovala aj nový život a jeho pokračovanie.
Jarné obdobie bolo spojené so začatím základných poľných prác – sejby, sadby, prvého jarného výhonu dobytka. Ľudia vykonávali rôzne úkony, ktoré mali zabezpečiť najmä hospodársku prosperitu, bohatú úrodu, úžitok z hospodárskych zvierat, ale aj zdravie hospodára a jeho rodiny. Množstvo zvykov a povier sa viazalo
k prvému výhonu dobytka a oviec.

Screenshot 2015-03-25 18.23.41

Celý dokument v PDF formáte si stiahnete kliknutím na obrázok nižšie.

Čítať viac

Kniha Liptova 2014 hlasovací lístok

kniha

Nominovali sme knihu LIPTOV do súťaže. Hlasovací lístok na stiahnutie TU

Hlasovací lístok treba zaslať na  kniznicagfb@kniznicagfb.sk

Čítať viac

Výstava: Špeciality z ovčieho mlieka

 Vystava Speciality z ovcieho mlieka

PLAGÁT NA STIAHNUTIE V PDF

Výstava Špeciality z ovčieho mlieka je od  20.februára  sprístupnená v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš.

Čítať viac

Publikácia Pastierske Betlehemy – Valaská Škola

Screenshot 2014-12-03 17.04.08

 
Celú publikáciu v PDF formáte otvoríte kliknutím na jej náhľad.

Čítať viac

Pastierske betlehemy

plagat Betlehemy

Čítať viac

Zbierkové predmety Ovčiarskeho múzea idú za študentmi univerzít do Nitry.

Expozíciu odevov ovčiarov z historických regiónov Slovenska pomáhajú inštalovať študenti katedry etnológie UKF.

  • chceme pokračovať podľa finančných možností v stavebnej  rekonštrukcii  budovy, ktorá je budúcim sídlom  združenia a jeho  Ovčiarskeho múzea
  • pripravujeme realizáciu viacerých projektov   zameraných na rozvoj kultúrnych hodnôt v našom meste
  • príprava zahraničných výstav
Čítať viac

Vernisáž novej expozície a výstavy Ovčiarskeho múzea

Z vernisáže novej expozície a výstavy Ovčiarskeho múzea v Nových Sadoch pri Nitre, ktorá sa uskutočnila 27.marca 2014

Mgr. Branislav Tréger, PhD, primátor mesta Liptovský Hrádok PhDr. Iveta Zuskinová , zakladateľka a kurátorka Ovčiarskeho múzea Ing. Ján Paciga, PhD, člen predstavenstva o.z. ako zástupca zriaďovateľa múzea Ing. Jozef Šišila, CSc, člen predstavenstva o.z. ako zástupca zriaďovateľa múzea.

Čítať viac

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny

Občianske združenie
Sídlo :  Partizánska  1606, 033 01 Liptovský Hrádok
Občianske združenie v roku 2005 zriadilo špecializované  Ovčiarske múzeum   v Liptovskom Hrádku, ktoré sa venuje  dokumentácii a prezentácii  ľudového výtvarného prejavu a kultúrnych foriem  spojených  s tradičným spôsobom   chovu oviec  na Slovensku.Múzeum má vo svojom zbierkovom fonde cenné kolekcie zbierkových predmetov, medzi ktoré patria  napríklad odevy pastierov oviec, salašnícky riad  a črpáky, zbierka ľudových hudobných nástrojov a betlehemov.

Občianske združenie v súčasnosti vykonáva  rekonštrukciu  objektu pre  potreby  Ovčiarskeho  múzea a z tohto dôvodu je jeho   expozičná a výstavná  činnosť  realizovaná v spolupráci s inými kultúrnymi inštitúciami.

Na čom sme spolupracovali

  • spolupracovali sme  pri dobudovávaní  Múzea liptovskej dediny v Pribyline- podporovali sme expozičnú a prezentačnú činnosť múzea
  • spolupracovali sme  pri príprave programových podujatí  v múzeu v prírode
  • pomáhali sme revitali...
Čítať viac