Kategória Nezaradené

Bačovia boli elitou. A dnes? – článok v denníku Pravda

ZDROJ: https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/551353-bacovia-boli-elitou-a-dnes

Čítať viac

Monografická publikácia OVČIARI NA SLOVENSKU

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny vydala s finančnou podporou FPU reprezentačnú monografickú publikáciu OVČIARI NA SLOVENSKU.
Je to jedinečné dielo, ktoré vyšlo v odstupe takmer 40 rokov od vydania publikácie Jána Podoláka Ovčiari na Slovensku. Približuje tradičné a aj niektoré súčasné  formy chovu oviec v jednotlivých kultúrno – historických regiónoch. Osobitná pozornosť je venovaná ovčiarom,  bačom, valachom, juhásom-  ľuďom,  ktorí pracovali v tomto zam estnaní. Boli to významné osobnosti, často pochádzali z niekoľkogeneračných ovčiarskych rodín, ktoré si svoje vedomosti navzájom odovzdávali. Ovčiari boli privilegovanou skupinou  medzi  pastiermi ostatných hospodárskych zvierat, lebo mali znalosti spracovania mlieka a výroby produktov z neho.
Ovčiarstvo je špecifikom a fenoménom na našom území, ktoré výrazne ovplyvnilo nielen spôsob života obyvateľstva ale aj prejavy  ľudovej  kultúry...
Čítať viac

Výstavné podujatie v roku 2019 / Hrádocké Ovčiarske múzeum vystavuje na Kysuciach

Ovčiarske múzeum Spoločnosti priateľov Múzea liptovskej dediny v spolupráci s Kysuckým múzeom sa  podieľalo na príprave výstavy Z chumáča ovčej vlny, ktorá je v múzeu  v Čadci sprístupnená od 6.mája do 30.augusta tohto roka. Na výstavu  poskytlo Ovčiarske múzeum zo  svojho zbierkového fondu kompletné odevy ovčiarov   z regiónov Liptov, Hont, Podpoľanie a z Horehronia je  vystavené  oblečenie pastierov oviec z obcí Čierny Balog a Šumiac.

K odevom ovčiarov patria charakteristické artefakty ako znaky valaského stavu – široký viacprackový opasok, zdobená pastierska kapsa,   klobúky, palice, valašky. Skupinu súčasných  výrobkov reprezentujú práce majstra gubára Jána Fottu z Klenovca, ktorý pre Ovčiarske múzeum vyhotovil  charakteristické pastierske čuhy, jednu z vlny v prírodnej  farbe a druhú z farbenej. Z ovčej vlny utkal aj moderný dámsky kabátik, ktorý svojim charakterom vyhotovenia nadväzuje na tradičné  súčasti ľudového odievania.

V súčasnosti vlna z tradičného chovu oviec na našom ...

Čítať viac

Scénický program v amfiteátri v Zázrivej

Fotografie zo scéníckého programu v amfiteátri v Zázrivej, ktorý pripravilo Ovčiarske múzeum.

Čítať viac

Interaktívne vyučovanie v Slovenských školách v Maďarsku

V rámci podujatí jarného kultúrneho festivalu v Békešskej Čabe  Ústav Slovenskej kultúry v Maďarsku so sídlom v Budapešti uskutočnil v spolupráci s Ovčiarskym múzeom  interaktívne vyučovacie hodiny pre žiakov a študentov slovenskej školy. Ich cieľom bolo oboznámiť  žiakov základnej školy a tiež študentov Gymnázia so základnými znakmi tradičnej ľudovej kultúry spojenej s ovčiarstvom na Slovensku. Výstavku salašníckeho riadu pripravil zberateľ Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče, ktorý žiakom aj pútavo porozprával napríklad o zdobených drevených nádobách – črpákoch na pitie žinčice tiež o ďalších predmetoch. Žiakov zaujalo jeho rozprávanie o hudobných nástrojoch ovčiarov  a ukážky hry na píšťalách, fujare a gajdách.

Čítať viac

Vyhodnotenie súťaže zrejúcich syrov

Valaský festival Liptovský Hrádok 26. 9. 2015

Na Valaskom festivale v Liptovskom  Hrádku sa 26. 9. 2015 uskutočnil prvý ročník súťaže zrejúcich syrov. Cieľom súťaže bolo vyhodnotiť súčasnú kvalitu našich syrov na Slovensku a pripomenúť si naše  tradície i príchod Kráľa Mateja Korvina medzi valachov. (Však v minulosti prevládala práve  na našom území výroba zrejúcich syrov, ktoré boli známe po celej Európe ako napr. Bryndza, Karpatský syr, Topolanský syr, Klenovecký syrec a pod.). Súťaž usporiadalo mesto Liptovský Hrádok a Ovčiarske múzeum v rámci  Hornoliptovského jarmoku a poverilo Ing. Karola Heriana, CSc., aby zorganizoval samotnú súťaž.

Súťažné syry hodnotila komisia zložená z odborníkov a výrobcov syrov – K. Herian, J. Keresteš, P. Kompiš, S. Zuskin a zástupca mesta. Zároveň všetky syry nezávisle hodnotili prítomní výrobcovia a vybratí hostia. Syry sa hodnotili v troch kategóriách a to syry vyrobené z kravského mlieka, potom syry vyrobené z ovčieho mlieka a kozie syry.

Hodnotiaca...

Čítať viac

Prínos syrárskych súťaží na kvalitu našich syrov

Možno sa to mnohým terajším výrobcom syrov a odborníkom nepozdáva a považujú súťaže v kvalite výrobkov za zbytočný prepych, za niečo, čo nemôže byť objektívne a je to iba strata času a peňazí, napriek tomu  tieto súťaže v zahraničí i u nás pokračujú a mnohí  to podporujú a vítajú takéto hodnotenia kvality svojich výrobkov. Veď slovenskí syrári sa v minulosti zúčastnili mnohých súťaží a to boli minimálne 1 – 2 krát ročne v rámci aktivít  Slovenského mliekarenského zväzu, alebo na akciách Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline, alebo na akciách Cechu syrárov v Liptovskom Mikuláši, ale aj na súťažiach v zahraničí a to v Českej republike – Praha „Prohlídka sýru“,  Festival tradičných syrov v Mikulove  a najpopulárnejšie boli syrárske olympiády „Käsiade“ v Rakúskych Alpách, kde sa slovenské syry umiestňovali na popredných miestach a slovenské syry uspeli aj vo svetovom merítku napr. v Anglii, kde získali popredné miesta.
V posledných rokoch však akoby sa slo...

Čítať viac

Festival valaskej kultúry ovčiarska cesta – Via Valachia

ovciarskacesta

Čítať viac

JARNÉ KALENDAÉRNE ZVYKOSLOVIE V LIPTOVE

Život a práca roľníkov boli od najstarších čias spojené s cyklickým opakovaním sa ročných období. Ku každému z nich sa v minulosti viazalo množstvo ustálených zvykov, obradov a povier. Roľníci túžobne očakávali predovšetkým jar, znamenala pre nich nielen základ novej úrody, ale symbolizovala aj nový život a jeho pokračovanie.
Jarné obdobie bolo spojené so začatím základných poľných prác – sejby, sadby, prvého jarného výhonu dobytka. Ľudia vykonávali rôzne úkony, ktoré mali zabezpečiť najmä hospodársku prosperitu, bohatú úrodu, úžitok z hospodárskych zvierat, ale aj zdravie hospodára a jeho rodiny. Množstvo zvykov a povier sa viazalo
k prvému výhonu dobytka a oviec.

Screenshot 2015-03-25 18.23.41

Celý dokument v PDF formáte si stiahnete kliknutím na obrázok nižšie.

Čítať viac

Kniha Liptova 2014 hlasovací lístok

kniha

Nominovali sme knihu LIPTOV do súťaže. Hlasovací lístok na stiahnutie TU

Hlasovací lístok treba zaslať na  kniznicagfb@kniznicagfb.sk

Čítať viac