Aktuálna výstava Ovčiarskeho múzea

V turistickej sezóne 2022 – 2023 Ovčiarske múzeum nainštalovalo v Informačnom centre obce Liptovský Ján výstavu Ovčiari Valasi – remeslo a kultúra. Výstavné banery s množstvom dobových fotografií a s textami v slovenskom a anglickom jazyku podávajú komplexný obraz o tradičnom salašnom chove oviec a o kultúre ovčiarov na Slovensku.

Život pastierov oviec mimo ich trvalých sídiel formoval ich estetické a výtvarné cítenie a mnohí z nich sa venovali vyrezávaniu črpákov, výrobe praciek a iných ozdôb. Sami si zhotovovali  zdobené remene a opasky, pastierske kapsy, ale aj palice a valašky. Ovčiari mali aj hudobné nadanie, pri svojej práci si spievali, hrali na hudobných nástrojoch – píšťalky, fujary, trúby, gajdy a iné.

Pastiersky folklór a umenie predstavuje trvalú súčasť nášho ľudového umenia
Súčasťou  výstavy je prezentácia odevov ovčiarov z viacerých regiónov Slovenska, kde bol v minulosti rozvinutý tradičný  chov oviec.  Jeho základné formy sú podobné ako boli v odeve roľníckeho obyvateľstva, ale odev ovčiarov mal charakteristické znaky a doplnky, ktoré určovali jeho príslušnosť k tzv. valaskému stavu.

Jedinečným exponátom výstavy je kolekcia figurálnych plastík, ktoré zobrazujú ovčiarov pri charakteristických prácach na salaši. Aby bol obraz kompletný súčasťou rezbárskeho diela umelkyne Márie Hrabinskej z Liptovského Mikuláša je aj model koliby a prírodná scenéria salašného prostredia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>