Festival valaskej kultúry

V rámci programu Hornoliptovského  jarmoku sa uskutočnil I. ročník  podujatia  nazvaný Festival valaskej kultúry,  podporený Ministerstvom kultúry SR.
V programe sa podarilo  vytvoriť scénický obraz príbehu skutočnej historickej udalosti, kedy uhorský kráľ Matej Korvín udelili Veľkú listinu práv a slobôd valachom v Liptove.   Urobil tak preto, že nielen vítal nových usadlíkov ktorí priniesli nové spôsoby chovu oviec a využitia ovčieho mlieka, ale aj preto, aby mu pomohli chrániť krajinu proti rozpínavosti poľského kráľoviča. Panovník udelil valachom Veľkú listinu práv a slobôd v roku 1474, kedy získal do svojho vlastníctva  Novum castrum – hrad v Hrádku a v tom istom roku vyhnal z Liptovského  starého hradu  zradného poľského rytiera Petra Komorovského, ktorý musel bez majetku a hodností opustiť krajinu. Podľa historických dokumentov sa v tom období práve na hrádockom panstve, čiže v hornom Liptove chovalo najviac oviec a  príbeh patri do mesta Liptovský Hrádok.

Na jednom zo salašov hrádockého panstva sa práve konalo stretnutie valaskej pospolitosti. Akoby náhodou prišiel kráľ Matej  /Ing. Dušan Strapoň divadelník z Pribyliny a inak učiteľ odborných predmetov na hrádockej Lesníckej škole so svojím sprievodom na salaš. Sprevádzal ho hlavný lovec Pavol Mudroň zo Smrečian, sokoliar hrádočan Libor Zahradník a psovod  Luboš Zahradník, otec a syn. Na salaši ich privítal hlavný bača Igor Hraško v súčasnosti poslanec NR SR so svojimi valachmi Ľubom Páričkom vynikajúcim gajdošom a fujaristom a Martinom Brxom, ktorý program otvoril plieskaním biča, ako keby strieľal z pušky.  K valaskej pospolitosti patrili aj trombitáši Štefánikovci z Nimnice, ktorí sú skutočne majstri v hre na hudobných nástrojoch, osobitne v na dlhých signálnych trombitách. Liptov reprezentovali chlapi z Východnej, najstaršej valaskej obce v hornom Liptove a hrádočan  Milan Kočtúch, známy majster a výrobca opaskov, káps, pastierskych šperkov a ďalších artefaktov valaského stavu. Pána Kráľa prišlo pozdraviť aj hradné panstvo z hradu Stará Ľubovňa na čele s kastelánom Jozefom Balužinským, ktorému šľachtickú spoločnosť robila hrádočanka  Barborka, ktorá pracuje v Ľubovnianskom múzeu. S panstvom prišli so svojim pozdravom kráľovi  valasi zo Zamaguria. Súčasťou výsad a slobôd Veľkej listiny. ktorú dostali valasi z Východnej, bolo aj právo voliť si valaského vojvodu. Valaská pospolitosť si vyvolila za svojho vojvodu človeka známeho, široko ďaleko presláveného, ktorá sa podujal valachov ochraňovať a pred vrchnosťou zastupovať, primátora mesta pána Branislava Trégera.

Vojvoda-Treger

Autor fotografií: Július Šuba a Mária Škutová

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>