LIPTOV – rodinné a kalendárne obyčaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny s finančnou podporou Fondu pre podporu umenia  /FPU/  vydalo už štvrtý diel monografií o ľudovej kultúre Liptova, ktoré nielen napísala, ale aj zostavila a vydala etnologička a kultúrna historička  PhDr. Iveta Zuskinová.

Prvým a základným dielom vydaným ešte v roku 2014 bola publikácia Liptov v ľudovej kultúre, v ktorej autorka predstavila základné formy hmotnej a duchovnej kultúry regiónu. Po ňom nasledoval Liptov – Ľudové umenie vydané v roku 2017 ktoré približuje umenie a remeslá predkov v živých tradíciách. V roku 2018 bola vydaná monografická publikácia Ovčiarstvo v Liptove, ktorá tento jedinečný spôsob života a hospodárenia prezentuje od konca 19.storočia až po začiatok 21. storočia.

Monografická publikácia Liptov – rodinné a kalendárne obyčaje priblížia čitateľom najvýznamnejšie rodinné  obrady spojené so životom človeka –  narodenie, svadbu a odchod zo života. Samostatnú časť predstavujú obrady a obyčaje spojené s kalendárnym zvykoslovným cyklom počas celého roka.

Kedysi sa hospodársky rok roľníka začínal na jar a bol úzko spojený so sejbou, sadbou a prvým výhonom dobytka a oviec na pastvu. Ľudia vykonávali rôzne obrady, aby urýchlili odchod zimy a privolali jar. Prosperitu hospodárstva a zdravie celej rodiny sa snažili zabezpečiť rôznymi úkonmi počas celého roka. Osobitné postavenie mali sviatky Veľkej noci a Vianoc, ktoré boli spojené  s cirkevnými sviatkami narodenia Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstania. Ročný kalendárny cyklus končil Novoročím a  dňami po ňom, záver tvorili fašiangy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky vydané  publikácie  cyklu  monografií ľudovej kultúry Liptova  majú veľkoformátovú kvalitnú obálku, plnofarebnú kvalitnú tlač v slovensko – anglickej jazykovej verzii  s množstvom zaujímavých  dobových fotografií.  Spolu tvoria reprezentatívnu kolekciu kníh o regióne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>