Kategória Projekty

Interaktívne vyučovanie v Slovenských školách v Maďarsku

V rámci podujatí jarného kultúrneho festivalu v Békešskej Čabe  Ústav Slovenskej kultúry v Maďarsku so sídlom v Budapešti uskutočnil v spolupráci s Ovčiarskym múzeom  interaktívne vyučovacie hodiny pre žiakov a študentov slovenskej školy. Ich cieľom bolo oboznámiť  žiakov základnej školy a tiež študentov Gymnázia so základnými znakmi tradičnej ľudovej kultúry spojenej s ovčiarstvom na Slovensku. Výstavku salašníckeho riadu pripravil zberateľ Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče, ktorý žiakom aj pútavo porozprával napríklad o zdobených drevených nádobách – črpákoch na pitie žinčice tiež o ďalších predmetoch. Žiakov zaujalo jeho rozprávanie o hudobných nástrojoch ovčiarov  a ukážky hry na píšťalách, fujare a gajdách.

Čítať viac

Projekt Z chumáča ovčej vlny

Zámerom projektu Z chumáča ovčej vlny bolo upozorniť na význam tohto vysoko hodnotného prírodného materiálu, ktorý sprevádzal dlhé stáročia generácie obyvateľov hornatých území Slovenska, poskytnutím materiálu a praktickými ukážkami spracovania vlny motivovať žiakov základnej umeleckej školy pre aktívnu tvorivú prácu, priblížiť tradičné pracovné postupy pri úprave vlny a ukázať možnosti jej využitia v súčasnosti.
Projekt Z chumáča ovčej vlny si dal za cieľ znovuobjaviť ovčiu vlnu, sprostredkovať súčasnej generácii skúsenosť s jej spracovaním.
Cieľovou skupinou boli pedagógovia a žiaci zo Základnej umeleckej školy Liptovský Hrádok. Počas tvorivých stretnutí s lektorkou Oľgou Dzúrovou spoločne spoznávali typické vlastnosti ovčej vlny.
Techniku suchého plstenia, prácu s plstiacou ihlou a chumáčom vlny si postupne vyskúšali takmer všetci – od šesťročných prvákov až po žiakov zo štúdia dospelých...

Čítať viac