Kategória Publikácie

NOVÁ KNIHA OVČIARSTVO V LIPTOVE

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny  s finančnou podporou FPU MK SR vydala v marci 2018  ďalšiu reprezentačnú monografickú publikáciu  autorky PhDr. Ivety Zuskinovej s názvom LIPTOV – Ovčiarstvo v Liptove.

Kniha tematicky nadväzuje na monografie Liptov v ľudovej kultúre, ktorá vyšla v roku 2014  a Liptov – ľudové umenie z roku 2017. Je súčasťou dlhodobého projektu prezentácie ľudovej kultúry regiónu a jej priblíženia  širokému okruhu čitateľov.
Tradičné formy chovu oviec v Liptove boli autorkou po prvý krát publikované v roku 1999 v knihe Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Nová kniha prináša podstatne rozšírené a doplnené informácie o ovčiarstve v regióne, najmä o pasení oviec a salašnom hospodárení na vysokohorských pasienkoch a holiach v oblasti Západných Tatier v minulosti. Táto časť je ilustrovaná množstvom dobových doteraz nepublikovaných a teda neokukaných fotografií ovčiarov pri ich práci a živote na salašoch. Pre čitateľa budú zaujímavé skutočné príbehy zo života bačov a valachov, ich osobné spomienky a zážitky...

Čítať viac

LIPTOV ľudové umenie

LIPTOV ľudové umenie

To čo dnes nazývame ľudovým umením, bolo v minulosti súčasťou každodenného života človeka. Kedysi výtvarná umelecká tvorba predstavovala pevný zväzok s celou oblasťou hmotnej kultúry a jej dominantnou funkciou bola úžitkovosť. Ľudový tvorca nevytváral umenie zámerne a vedome.  Tvoril predovšetkým s praktickým cieľom a pritom jeho dielo charakterizuje dokonalý súlad materiálu a techniky., funkcie a výzdoby.  Dnes to nazývame účelovou krásou. Ľudový tvorca mal v sebe zakorenené estetické normy  zdedené a uchovávané generáciami. Každá vec, ktorú zhotovil, musela byť taká, aby slúžila a aby aj ukázala. Najstaršie vkusové normy v dedinskom spoločenstve sa utvárali podľa názoru, že pekné je to, čo je dobré, potrebné a nevyhnutné.
Vo vyrobených predmetoch sa majstrovsky spájala funkcia úžitkovosti, krása materiálu a výzdoby. Aj z tohto dôvodu sa mnohé výrobky nazývajú ľudovoumeleckými...

Čítať viac

NOVÁ KNIHA – ČRPÁKY tradičné a súčasné

ČRPÁKY tradičné a súčasné

Publikácia je výstupom realizácie vedeckého výskumu uskutočneného v rámci projektu podporeného Fondom na podporu umenia v roku 2016. Jeho cieľom bolo odborné zhodnotenie kolekcie črpákov v zbierkovom fonde Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku.
Pastierske rezbárske umenie typické pre horské oblasti má špecifické znaky, ktoré sa uchovali až do súčasnosti.  Ovčiari pri svojej práci používali predmety charakteristické svojou symbolikou zobrazenou formou ornamentálnej výzdoby, ktorá nebola samoúčelná, ale umocňovala funkčnosť výrobku. Samostatnú kategóriu medzi nimi predstavuje bačovský riad, kde vynikajú  najmä nádoby na pitie nápoja z ovčieho mlieka. Pomenovanie črpáky  či čerpoky vzniklo pravdepodobne z ich prvotnej funkcie, čo bolo čerpanie či črpkanie tekutiny  z inej nádoby. Boli oddávna pýchou baču a salaša.  Patrilo sa, aby boli v kolibe uložené črpáky  v dostatočnom množstve, čisté a vymastené ...

Čítať viac

SÚŤAŽ KNIHA LIPTOVA 2016

Vydavateľ úspešnej knihy  Liptovský Hrádok – príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici  20.storočia – Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny sa rozhodol nominovať  túto monografiu do súťaže Kniha Liptova 2016. Je to už 10.ročník  podujatia ktorého organizátorom je Liptovská  knižnica G.F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Kniha je zaradená do druhej kategórie ako odborná literatúra  a o jej umiestnení rozhodne hlasovanie čitateľov. Každý účastník môže dať len jeden hlas jednej knihe v obidvoch kategóriách. Hlasovacie lístky sú od 1.marca prístupné na web stránke knižnice a aj v sídle knižnice. Hlasovanie bude prebiehať od 1.3. do 7.IV.2017, v súťaži zvíťazí kniha s najvyšším počtom hlasov.

Kniha o Liptovskom Hrádku bola vydaná  v septembri  2016 s finančnou podporou mesta  pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o území Liptovského Hrádku. Stretla sa s mimoriadnym záujmom obyvateľov mesta, rodákov a aj odbornej verejnosti o čom svedčí niekoľko pozitívnych  recenzií...

Čítať viac

Publikácia LIPTOVSKÝ HRÁDOK príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20.storočia

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny vydalo pri príležitosti 700 výročia prvej zmienky o území na ktorom sa rozprestiera mesto Liptovský Hrádok reprezentatívnu publikáciu LIPTOVSKÝ HRÁDOK príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20.storočia.
Cena knihy je 25 Eur v predaji cez občianske združenie.
R e c e n z i a
Kniha, ktorá sa dostáva záujemcovi o relatívne nedávnu históriu Liptovského Hrádku do rúk, je jedinečným pohľadom na život v Liptovskom Hrádku v prvej polovici 20. storočia. Veľmi prirodzene dopĺňa doposiaľ vydané práce o histórii mestečka a poskytuje pohľad na rodiny tunajších obyvateľov. Vďaka obetavému úsiliu autorky a jej kolektívu sa môžeme takýmto pútavým spôsobom zoznámiť s obyvateľmi Liptovského Hrádku, ich pôvodom, prácou a potomstvom. Liptovský hrádok bol vždy malým mestečkom, kde sa všetci poznali, a preto má aj táto práca úplne ojedinelé a zároveň významné miesto v regionálnej historiografii za posledné roky...
Čítať viac

Kniha – Liptovská paličkovaná čipka

Nová kniha LIPTOVSKÁ PALIČKOVANÁ ČIPKA

Cena 9,90€ + poštovné

Objednávky knihy na telefóne 0903 537289,  alebo emailom: info@ovciarskemuzeum.sk

 

Screenshot 2016-02-27 10.00.33

knihyvakcii

Čítať viac

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny vydala v závere roku 2014 rozsiahlu monografickú publikáciu Liptov v ľudovej kultúre.

knihaToto jedinečné dielo podáva komplexný obraz materiálnej a duchovnej kultúry regiónu. Publikácia zaujme čitateľov originálnou formou spracovania. Je  kombináciou textov autorky, materiálov z terénnych výskumov, archívnych dokumentov, úryvkov z dobovej tlače, spomienok a ľudských príbehov s množstvom dobového obrazového materialu.

Kniha veľkého formátu v pevnej väzbe v rozsahu 288 strán má náročné  grafické a výtvarné spracovanie, tlač na papieri vysokej kvality.

Keďže záujem o knihu Liptov v ľudovej kultúre je mimoriadny a z nákladu 2000 ks už zostala  asi len štvrtina,   prichádzame s novou ponukou:

DVE KNIHY ZA CENU JEDNEJ
k monografii o ľudovej kultúre Liptova dostanete aj knihu receptov Kuchyňa liptovských gazdiniek.
Dve populárne publikácie  autorky Ivety Zuskinovej  pri priamom predaji dostanete za cenu 24,90€. Pri objednávke na dobierku bude cena zvýšená o náklady na poštovné a balné.

Knihy si objednajte na adrese info@ovciarskemuzeum.sk

 

krst knihy Liptov

Krst knihy Liptov.

Čítať viac