Publikácia LIPTOVSKÝ HRÁDOK príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20.storočia

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny vydalo pri príležitosti 700 výročia prvej zmienky o území na ktorom sa rozprestiera mesto Liptovský Hrádok reprezentatívnu publikáciu LIPTOVSKÝ HRÁDOK príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20.storočia.
Cena knihy je 25 Eur v predaji cez občianske združenie.

R e c e n z i a
Kniha, ktorá sa dostáva záujemcovi o relatívne nedávnu históriu Liptovského Hrádku do rúk, je jedinečným pohľadom na život v Liptovskom Hrádku v prvej polovici 20. storočia. Veľmi prirodzene dopĺňa doposiaľ vydané práce o histórii mestečka a poskytuje pohľad na rodiny tunajších obyvateľov. Vďaka obetavému úsiliu autorky a jej kolektívu sa môžeme takýmto pútavým spôsobom zoznámiť s obyvateľmi Liptovského Hrádku, ich pôvodom, prácou a potomstvom. Liptovský hrádok bol vždy malým mestečkom, kde sa všetci poznali, a preto má aj táto práca úplne ojedinelé a zároveň významné miesto v regionálnej historiografii za posledné roky. Publikácia predstavuje medzivojnový Liptovský Hrádok ako veľmi kultúrnu komunitu zmiešaného národného prostredia, ktorá nadviazala na rozmanitosť a precíznosť generácií, budujúcich Hrádok ako komorské mestečko do roku 1918. Prevrat po prvej svetovej vojne sa stal pre Liptovský Hrádok významným medzníkom, ktorý priniesol, aj predtým veľmi kultúrnemu prostrediu, prítomnosť množstva českých úradníkov a prisťahovalcov z iných kútov Slovenska. Tí nahradili časť maďarskej inteligencie, ktorá po roku 1918 Liptovský Hrádok opustila. Väčšina prisťahovaných rodín sa tu natrvalo usadila. Práve rôznorodosť týchto rodín, ktorých členovia sa nezmazateľne zapísali do medzivojnových dejín dnešného mesta, veľmi pútavo popisuje táto kniha. Vzdáva tak úctu generáciám Hrádočanov, na ktorých sa už v dnešnej uponáhľanej a konzumnej dobe zabúda. Z uvedených dôvodov som presvedčený, že kniha si nájde svojich čitateľov nielen medzi generáciou, ktorá si rodiny medzivojnového Hrádku pamätá, ale aj medzi mladou generáciou, ktorá tak môže nadviazať na úsilie predchodcov a dodať Liptovskému Hrádku výnimočnosť v rámci Liptova, ale aj v rámci Slovenska.
Peter Vítek

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>