Kategória Pozvánky

Pozvánka: Ovčiari valasi – remeslo a kultúra

Čítať viac

Pozvánka na vernisáž Ovčiari – Valasi

Čítať viac

Atraktívna výstava pastierskej kultúry – OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra

Vo výstavných priestoroch  SNM hrad  Červený Kameň je  od  27. júna 2016  sprístupnená výstava OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra. Pripravilo ju Ovčiarske múzeum z Liptovského Hrádku, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny. Múzeum vzniklo v roku 2005 vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR s cieľom vybudovať  zbierku artefaktov spojených s tradičnými formami  pastierskej kultúry z územia celého Slovenska. Zámer sa podarilo naplniť a dnes múzeum opatruje cenné kolekcie zbierkových predmetov, napríklad črpákov, bačovského riadu, pastierskych palíc a bičov, hudobných nástrojov, či figurálnych plastík a betlehemov. Fond tohto špecializovaného múzea bol vybudovaný v spolupráci s viacerými zberateľmi, podporovateľmi a výrobcami a v súčasnosti predstavuje jedinečnú zbierku, ktorá doteraz v slovenskom múzejníctve absentovala.

Výstava  približuje ovčiarstvo ako fenomén, ktorý významne ovplyvnil  spôsob života ľudí predovšetkým v hors...

Čítať viac

Publikácia LIPTOVSKÝ HRÁDOK príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20.storočia

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny vydalo pri príležitosti 700 výročia prvej zmienky o území na ktorom sa rozprestiera mesto Liptovský Hrádok reprezentatívnu publikáciu LIPTOVSKÝ HRÁDOK príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20.storočia.
Cena knihy je 25 Eur v predaji cez občianske združenie.
R e c e n z i a
Kniha, ktorá sa dostáva záujemcovi o relatívne nedávnu históriu Liptovského Hrádku do rúk, je jedinečným pohľadom na život v Liptovskom Hrádku v prvej polovici 20. storočia. Veľmi prirodzene dopĺňa doposiaľ vydané práce o histórii mestečka a poskytuje pohľad na rodiny tunajších obyvateľov. Vďaka obetavému úsiliu autorky a jej kolektívu sa môžeme takýmto pútavým spôsobom zoznámiť s obyvateľmi Liptovského Hrádku, ich pôvodom, prácou a potomstvom. Liptovský hrádok bol vždy malým mestečkom, kde sa všetci poznali, a preto má aj táto práca úplne ojedinelé a zároveň významné miesto v regionálnej historiografii za posledné roky...
Čítať viac

Valaská škola – Z chumáča ovčej vlny

z-chumaca-plagat2

Čítať viac

Výstava OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra

Vo výstavných priestoroch Domu Matice Slovenskej je od 10. júla 2015 sprístupnená výstava OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra. Výstavu pripravilo Ovčiarske múzeum z Liptovského Hrádku, ktorého zriaďovateľom je Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny. Múzeum vzniklo v roku 2005 vďaka grantu Ministerstva pôdohospodárstva SR určeného pre toto občianske združenie s cieľom vybudovať jedinečnú zbierku artefaktov spojených s tradičnými formami  pastierskej kultúry   z územia celého Slovenska. Zámer sa podarilo naplniť a dnes múzeum opatruje cenné kolekcie zbierkových predmetov , napríklad črpákov, bačovského riadu, pastierskych palíc a bičov,  hudobných nástrojov, či figurálnych plastík a betlehemov. Jednou z najatraktívnejších je súbor odevov a doplnkov ovčiarov z takmer všetkých kultúrno historických regiónov Slovenska. Cenné je, že odevy patrili významným ovčiarom, valachom a bačom,  ktorí skutočne žili a pracovali na salašoch...

Čítať viac

POZVÁNKA DO VALASKEJ ŠKOLY

Ponuka pre pedagógov a žiakov Základných škol a deti v školských a zájmových kluboch

Poďme spolu na výlet do Valaskej školy, kde prežijeme nezabudnuteľné dobrodružstvá. Spoznáme ovčiarov, ktorých predkovia nazývaní Valasi prišli veľmi dávno
na Slovensko, aby naučili ľudí nove veci, ktoré dovtedy nepoznali. Naučili ich chovať ovce s bielou a čiernou vlnou, z ktorej si vedeli zhotoviť oblečenie,  učili ich jesť a robiť syrové  špeciality  z ovčieho mlieka  a mnoho iných vecí. Valachov vítal aj kráľ Matej Korvín, ktorý im dal mnoho výhod a právomocí.

Pôjdeme spolu aj na salaš, kde uvidíme nielen ovečky, ale sa stretneme  aj s ich pastiermi, ktorí nám ukážu ako ich pasú, doja a strihajú,ako z ich mlieka robia syr a z neho bryndzu a tiež výbornú žinčicu. Pozrieme sa na črpáky, formičky na syr, varechy a iné pekné predmety, ktoré si ovčiari sami vyrobili, uvidíme ich valašky, opasky a kapsy a ďalšie veci, ktoré pastieri kedysi nosili ako znak svojho valaského stavu.

Ako sa chcete o ovčiaroch – valachoch a ba...

Čítať viac