Kategória Vystavy

Výstava Ovčiarskeho múzea

Fotografie z prezentácie a besedy o výstave Ovčiarskeho múzea a tiež z uvedenia novej publikácie BAČOVIA VALASI na ktorej autorsky spolupracovala riaditeľka Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku PhDr. Iveta Zuskinová.

Čítať viac

Výstava odevov v Poľskom inštitúte v Bratislave

Od 4. decembra 2018 je expozícia venovaná ovčiarskym odevom a karpatskému rediku z Múzea ovčiarstva Spoločnosti priateľov Múzea liptovskej dediny.

Čítať viac

ATRAKTÍVNA VÝSTAVA PASTIERSKEJ KULTÚRY

Ovčiarske múzeum je špecializovaná múzejná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny so sídlom v Liptovskom Hrádku. Múzeum vzniklo v roku 2005 vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR s cieľom vybudovať zbierkový fond dokumentujúci tradičné formy ovčiarskej kultúry na území Slovenska. Napriek krátkemu obdobiu trvania múzea v spolupráci s viacerými zberateľmi, podporovateľmi a výrobcami podarilo sa vytvoriť jedinečnú zbierku, aká doteraz v slovenskom múzejníctve absentovala. Múzeum pre svoju prezentačnú a výstavnú činnosť vyhľadáva netradičné možnosti a príležitosti.

V roku 2017 sa začala spolupráca v prezentácii a popularizácii kultúry pastierov oviec medzi Ovčiarskym múzeom a Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku. Múzeum ponúklo putovnú výstavu OVČIARI VALASI – REMESLO A KULTÚRA, ktorej autorkou je PhDr. Iveta Zuskinová, zakladateľka a riaditeľka múzea...

Čítať viac

TV reportáž z expozície našej výstavy v Maďarsku

http://www.echotv.hu/video/124994/20171024_Hazahuzo

Reportáž o našej výstave v Maďarsku si môžete pozrieť od 13:54-15:50 min.
Čítať viac

Pozvánka: Ovčiari valasi – remeslo a kultúra

Čítať viac

Pozvánka Ovčiari – Valasi * Remeslo a kultúra

Čítať viac

Pozvánka na vernisáž Ovčiari – Valasi

Čítať viac

Výstava OVČIARI VALASI – Remeslo a kultúra medzi Slovákmi v Maďarsku

Vďaka novým formám medzinárodnej spolupráce začalo Ovčiarske múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Liptovskom Hrádku prezentovať svoj  zbierkový fond  krajanom v Maďarsku. Je to v novodobej histórii  vôbec po prvý krát čo sa predmety spojené s tradičnými formami pastierstva v podobe kompletnej zbierky dostali  za hranice Slovenska.
V spolupráci   s Ústavom Slovákov v Maďarsku  bol pripravený harmonogram putovných výstav ktoré budú postupne v priebehu celého roka 2017 inštalované vo viacerých regiónoch kde žijú Slováci. Na náročnú úlohu organizačnej prípravy  výstav sa podujala  Katarína Király, PhD.  riaditeľka Ústavu Slovákov  v Maďarsku.
Jedinečná kolekcia odevov ovčiarov a ďalších artefaktov pastierskej kultúry z takmer všetkých historických regiónov Slovenska  bola  sprístupnená  vo výstavných priestoroch  Slovenského oblastného domu  v Békešskej Čabe v rámci jarného kultúrneho festivalu. Vernisáž sa  konala 10...

Čítať viac

Slávnostná vernisáž a výstava Valaská kolonizácia

Čítať viac

Atraktívna výstava pastierskej kultúry – OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra

Vo výstavných priestoroch  SNM hrad  Červený Kameň je  od  27. júna 2016  sprístupnená výstava OVČIARI – VALASI remeslo a kultúra. Pripravilo ju Ovčiarske múzeum z Liptovského Hrádku, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny. Múzeum vzniklo v roku 2005 vďaka finančnej podpore Ministerstva pôdohospodárstva SR s cieľom vybudovať  zbierku artefaktov spojených s tradičnými formami  pastierskej kultúry z územia celého Slovenska. Zámer sa podarilo naplniť a dnes múzeum opatruje cenné kolekcie zbierkových predmetov, napríklad črpákov, bačovského riadu, pastierskych palíc a bičov, hudobných nástrojov, či figurálnych plastík a betlehemov. Fond tohto špecializovaného múzea bol vybudovaný v spolupráci s viacerými zberateľmi, podporovateľmi a výrobcami a v súčasnosti predstavuje jedinečnú zbierku, ktorá doteraz v slovenskom múzejníctve absentovala.

Výstava  približuje ovčiarstvo ako fenomén, ktorý významne ovplyvnil  spôsob života ľudí predovšetkým v hors...

Čítať viac