NOVÁ KNIHA – ČRPÁKY tradičné a súčasné

ČRPÁKY tradičné a súčasné

Publikácia je výstupom realizácie vedeckého výskumu uskutočneného v rámci projektu podporeného Fondom na podporu umenia v roku 2016. Jeho cieľom bolo odborné zhodnotenie kolekcie črpákov v zbierkovom fonde Ovčiarskeho múzea v Liptovskom Hrádku.
Pastierske rezbárske umenie typické pre horské oblasti má špecifické znaky, ktoré sa uchovali až do súčasnosti.  Ovčiari pri svojej práci používali predmety charakteristické svojou symbolikou zobrazenou formou ornamentálnej výzdoby, ktorá nebola samoúčelná, ale umocňovala funkčnosť výrobku. Samostatnú kategóriu medzi nimi predstavuje bačovský riad, kde vynikajú  najmä nádoby na pitie nápoja z ovčieho mlieka. Pomenovanie črpáky  či čerpoky vzniklo pravdepodobne z ich prvotnej funkcie, čo bolo čerpanie či črpkanie tekutiny  z inej nádoby. Boli oddávna pýchou baču a salaša.  Patrilo sa, aby boli v kolibe uložené črpáky  v dostatočnom množstve, čisté a vymastené . V staršom období bolo zaužívané,  že  každý bača mal na salaši  vlastnoručne zhotovené črpáky , prípadne črpáky, ktoré získal od starých ovčiarov.  Takmer každý výrobca používal  svoju charakteristickú výzdobu  predovšetkým na uchu črpáka, podľa ktorej ich spoznávali a určovali miestni znalci.
Až do súčasnosti je na území Slovenska používaná klasifikácia, ktorú vypracoval Václav Kautmann, výskumník a výtvarník Ústredia ľudovej umeleckej výroby v päťdesiatych rokoch 20.storočia. Podľa nej je základným kritériom pre rozdelenie črpákov do jednotlivých regionálnych typov ich skladba a stavba, predovšetkým forma spojenia ucha s nádobkou.

Na Slovensku sú známe tri hlavné typy črpákov:

Východoslovenský, podľa konštrukcie nazývaný celistvý
Severoslovenský, podľa konštrukcie nazývaný rybinový
Stredoslovenský, podľa konštrukcie nazývaný skladaný

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>