Monthly Archives máj 2021

LIPTOV – rodinné a kalendárne obyčaje

>>>

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny s finančnou podporou Fondu pre podporu umenia  /FPU/  vydalo už štvrtý diel monografií o ľudovej kultúre Liptova, ktoré nielen napísala, ale aj zostavila a vydala etnologička a kultúrna historička  PhDr. Iveta Zuskinová.

Prvým a základným dielom vydaným ešte v roku 2014 bola publikácia Liptov v ľudovej kultúre, v ktorej autorka predstavila základné formy hmotnej a duchovnej kultúry regiónu. Po ňom nasledoval Liptov – Ľudové umenie vydané v roku 2017 ktoré približuje umenie a remeslá predkov v živých tradíciách. V roku 2018 bola vydaná monografická publikácia Ovčiarstvo v Liptove, ktorá tento jedinečný spôsob života a hospodárenia prezentuje od konca 19.storočia až po začiatok 21. storočia.

Monografická publikácia Liptov – rodinné a kalendárne obyčaje priblížia čitateľom najvýznamnejšie rodinné  obrady spojené so životom človeka –  narodenie, svadbu a odchod zo života...

Čítať viac