Monthly Archives október 2020

Aktuálna výstava Ovčiarskeho múzea

Pre turistickú sezónu 2020 – 2021 Ovčiarske múzeum inštalovalo v Informačnom centre obce Liptovský Ján výstavu Ovčiari Valasi – remeslo a kultúra. Výstavné banery s množstvom dobových fotografií a s textami v slovenskom a anglickom jazyku podávajú komplexný obraz o tradičnom salašnom chove oviec a o kultúre ovčiarov na Slovensku.

Život pastierov oviec mimo ich trvalých sídiel formoval ich estetické a výtvarné cítenie a mnohí z nich sa venovali vyrezávaniu črpákov, výrobe praciek a iných ozdôb. Sami si zhotovovali  zdobené remene a opasky, pastierske kapsy, ale aj palice a valašky. Ovčiari mali aj hudobné nadanie, pri svojej práci si spievali, hrali na hudobných nástrojoch – píšťalky, fujary, trúby, gajdy a iné.

Pastiersky folklór a umenie predstavuje trvalú súčasť nášho ľudového umenia
Súčasťou  výstavy je prezentácia odevov ovčiarov z viacerých regiónov Slovenska, kde bol v minulosti rozvinutý tradičný  chov oviec...

Čítať viac